Card màn hình Quadro P620 mới 100% chưa sử dụng

Liên hệ

Còn bảo hành tới T11/2021 mới 100% chưa sử dụng

Tư vấn miễn phí 0971.881.882